Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem

Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem – inteligentny system opraw oświetleniowych Smart

Inteligentne oprawy oświetleniowe Smart brytyjskiej firmy Thorlux Lighting to cała gama najwyższej jakości opraw oświetleniowych LED wyposażone w Smart sensor i moduł radiowy przy pomocy, których możemy tworzyć w pełni automatyczne i bezprzewodowy system sterowania oświetleniem w obiektach takich jak biura, obiekty handlowe, hale przemysłowe, magazyny. System bezprzewodowego sterowania oświetleniem Smart to maksimum oszczędności energii przy pełnym komforcie użytkowania oświetlenia.

Podstawą całego sytemu jest czujnik Smart Sensor zainstalowany w każdej oprawie, który jest jednocześnie czujnikiem światła mierzącym poziom oświetlenia oraz czujnikiem PIR wykrywającym zakłócenia w podczerwieni IR (wykrywanie ruchu).

Czujnik Smart Sensor w oprawie oświetleniowej pełni trzy funkcje:
1. Wykrywa zakłócenia w podczerwieni czyli działa jak pasywny czujnik ruchu (PIR)
2. Mierzy natężenie światła widzialnego pod i w pobliżu oprawy – mierzy natężenie światła
3. Służy do komunikacji z takimi urządzeniami jak np. pilot ręczny do ściemniania, gaszenia,rozjaśniania opraw; do komunikacji z programatorem za pomocą, którego można programować jak oprawy mają się zachowywać i w jakich warunkach.

Co daje zastosowanie tak wszechstronnej czujki?

Umożliwia to oświetlanie przestrzeni zawsze takim samym światłem, kiedy to jest potrzebne.
1. Oprawa gaśnie bądź się przyciemnia do jakiegoś wymaganego poziomu bezpieczeństw (np. 50 luxów, ze względu na monitoring obiektu) jeśli pod oprawą, w pomieszczeniu, nic się nie dzieje (brak obecności).
2. Oświetla zawsze obszar z natężeniem jakie jest potrzebne np. jeśli potrzebne jest natężenie 500 luxów, to w nocy (przy braku oświetlania zewnętrznego ) oprawy świecą z maksymalną mocą, ale jeśli obszar dostanie dodatkowe światło dzienne (z okien lub świetlików) oprawy przyciemnią się do tego stopnia, aby dalej dać 500 lux i nic więcej.

Każda z opraw jest w pełni programowalna i można ją zaprogramować w jedyny, indywidualny sposób za pomocą PROGRAMATORA SMART. Za pomocą zdalnego programatora możemy, także zbierać informacje o pracy oprawy, i tak możemy dowiedzieć się ile oprawa pracowała, z jaką mocą i ile zużyła prądu.

Tworzenie automatycznego systemu oświetleniowego

Oprawy można łączyć miedzy sobą za pomocą niskonapięciowego kabla lub mogą być wyposażone w łączność bezprzewodową (868 MHz). Oprawy można grupować i tak jak każdy czujnik światła będzie dział indywidualnie mierząc światło w sowim obszarze, tak czujnik ruchu ulega uwspólnieniu np. wchodząc do pomieszczenia z pogrupowanymi oprawami mimo, że łapie naszą obecność tylko czujnik z najbliższej oprawy, zapalają się wszystkie, bądź te które zaprogramowaliśmy np. sekcja na hali produkcyjnej (w danej sekcji ktoś pracuje to palą się wszystkie oprawy z danej sekcji, mimo że ruch wykrywa tylko jedna).

System może być rozbudowany o sterowanie zdalne za pomocą komputera lub Smartfona – wymagane dodatkowe urządzenie Geteway, który komunikuje się z oprawami (do 500 opraw z jednym Geteway) i jest łącznikiem z Internetem. Nie wymaga to zakupu dodatkowego oprogramowania. W ramach zakupu opraw Smart z Gatreway’em dostaje się 10-letni darmowy dostęp do platformy on-line. Za pomocą platformy można indywidualnie programować każdą oprawę oświetleniową. W systemie można zbierać dane o zużyciu energii poszczególnych opraw i czasie ich świecenia.

Jak działa bezprzewodowe sterowanie oświetleniem Smart?

Fabrycznie instalowane urządzenie nadawczo-odbiorcze
w oprawach Thorlux Smart  wprowadza najnowszą, z bezawaryjną transmisją danych, technologię sieci bezprzewodowej i zastępuje przewodowe sygnały komunikujące o obecności. Każdy urządzenie nadawczo-odbiorcze może być indywidualnie zaprogramowany przy użyciu programatora SmartScan, do jakiego ma
być przyporządkowane budynku i do jakiej utworzonej grupy w obrębie tego budynku.Dane dotyczące efektywności energetycznej można pobierać przy użyciu Programatora SmartScan. SmartScan wykorzystuje bezpieczną komunikację radiową o częstotliwości 868 MHz, która została wybrana z myślą o doskonałej odległości transmisji i penetracji obiektów, co jest szczególnie przydatne w budynkach. Każda
oprawa działa jak bezprzewodowy węzeł, przekazujący każde otrzymane polecenie do następnej oprawy, zapewniając solidny system, w którym sygnał zawsze znajdzie najlepszą drogę komunikacyjną.

Centrum zbierania i przekazywania informacji na paltformę internetową – Brama SmartScan Gateway

  1. Monitoruje i kontroluje do opraw SmartScan (Większe instalacje mogą
    potrzebować więcej Gateway’ów)
  2. przesyłają pełne raporty o wydajności i statusie opraw
  3. Kontrolują oprawy awaryjne
  4. Kontrolują czasy włączenia lub wyłączenia opraw zewnętrznych.

Jak działa bezprzewodowe sterowanie oświetleniem SmartScan?

  1. Kompatybilne oprawy Smart komunikują się miedzy sobą oraz z brama Geteway za pomocą łączności bezprzewodowej.
  2. Brama Geteway przesyła on-line raporty o zużyciu energii i stanie opraw awaryjnych do serwerów SmartScan.
  3. Użytkownicy korzystając z wybranego urządzenia mogą uzyskać informacje o wydajności energetycznej i stanach opraw.

AKCESORIA

 

KORZYŚCI