Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

Smart External – System Sterowania Oświetleniem Zewnętrznym

Prosty  system inteligentnego oświetlenia Smart oparty o programowalne oprawy z czujnikiem Micro-pod sensor reagujące na ruch i natężenie światła otoczenia. Jedną z głównych zalet systemu Smart External jest możliwość zaprogramowania każdej oprawy inaczej. Każda oprawa może być dostosowana do lokalnych potrzeb. Połączenie opraw tworzy system sterowania oświetleniem.

Ciągle rosnące światowe zapotrzebowanie na energię szybko zmienia nasze środowisko, a potrzeba wydajności energetycznej w każdym aspekcie naszego codziennego życia nigdy nie była większa. „Smart External” to najnowszy dodatek do gamy systemów sterowania Thorlux, umożliwiający kontrolę oświetlenia nowej gamie opraw opartych o diody LED. Znaczne oszczędności energii i przedłużone cykle konserwacji możliwe są poprzez połączenie programowalnej detekcji obecności i natężenia światła, wraz z programowalnymi siedmiodniowymi schematami włączania.

Inteligentne oświetlenie w systemie „zamontuj i zapomnij”.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą opisującą cały system sterowania oświetleniem zewnętrznym (pełen opis komponentów) – 5MB.

 

 

System Smart External może pracować na trzech różnych poziomach (platformach), oferujących zwiększoną funkcjonalność.

PLATFORMA 1: DZAŁANIE SAMODZIELNE 

Każda oprawa działa jako samodzielne urządzenie, a jej funkcjonalność można dostosować do lokalnych wymagań.

PLATFORMA 1

Dopasowana jest do obszarów, gdzie nie jest potrzebne grupowe sterowanie oprawami. Oprawy włączają się indywidualnie po wykryciu obecności. Każdą oprawę można indywidualnie zaprogramować, aby spełniała lokalne zapotrzebowanie.

Tradycyjnie, przestrzenie takie jak parkingi samochodowe pozostają oświetlone przez całą noc, nawet podczas niskiego obłożenia. Czujnik Smart External Micro-pod wbudowany w każdą oprawę pozwala na wyłączenie lub przyciemnienie

świateł do niskiego poziomu natężenia kiedy obszar jest pusty. Kiedy tylko czujnik wykryje ruch, oprawa ponownie się zaświeci przy pełnej mocy. Opóźnienia czasowe PIR można wyregulować za pomocą Programatora Smart External. Czujnik Smart External Micro-pod zawiera w sobie czujnik poziomu oświetlenia otoczenia, który aktywuje się o świcie i dezaktywuje o zmierzchu. Poziom zewnętrznego oświetlenia, przy którym oprawy się włączają, można wyregulować za pomocą Programatora Smart External.

Wersja samodzielna najlepiej sprawdzi się w obszarach, gdzie nie jest potrzebne sterowanie grupowe, lub gdzie obszary oświetlane są za pomocą pojedynczej oprawy. Może być także wykorzystana do modernizacji istniejących instalacji, ponieważ nie wymaga żadnego okablowania innego niż zasilanie sieciowe oprawy.

PROGRAMOWALNE FUNKCJE

Jedną z głównych zalet systemu Smart External jest możliwość zaprogramowania każdej oprawy inaczej. Każda oprawa może zostać dopasowana do bardzo specyficznych lokalnych wymagań.

Główne programowalne funkcje to:

Ustawienie poziomu światła

Całkowicie programowalne. Ustawienie fabryczne około 70lux.

Poziom ochrony (zobacz także „Opóźnienie Bezpieczeństwa”)

Może zostać ustawiony na dowolną wartość pomiędzy minimum i maksimum. Ustawienie fabryczne 10%.

Czułość czujnika PIR

Może zostać wyregulowana w celu dostosowania do warunków.

Opóźnienie „braku obecności”

Po zmiennym opóźnieniu (od 30 sekund do 10 godzin), oprawy wyłączają się lub przechodzą na „Poziom Bezpieczeństwa”. Ustawienie fabryczne – 10 minut ➡ 10, minut przy 10% poziomie ochrony ➡ wył.

Minimalny poziom świecenia lamp

Można tu ustawić minimalny poziom przyciemnienia lamp. Ustawienie fabryczne 10%.

Maksymalny poziom świecenia lamp

Można tu ustawić maksymalny poziom lamp, dopasowując go do lokalnych warunków. Ustawienie fabryczne 100%.

Opóźnienie poziomu bezpieczeństwa

Pozwala na ustawienie przejściowego opóźnienia (30 sekund do 10 godzin, lub ciągłe) przy Poziomie bezpieczeństwa -Ustawienie fabryczne 10 minut przy 10%. Dla przykładu, wszystkie oprawy wokół budynku można nastawić na wyłączenie się, za wyjątkiem obszarów wejściowych/wyjściowych, których oświetlenie zredukuje się do 50% na następne 3 godziny (zakładając, że nie zostanie wykryta żadna obecność). Alternatywnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 1 na 5 lamp może zostać pozostawiona przy ciągłym świeceniu na dowolnie wybranym poziomie i rozjaśniać się do pełnego natężenia kiedy na obszar wejdzie jakaś osoba.

PLATFORMA 2 

Idealna do miejsc, gdzie jednocześnie trzeba sterować całymi grupami opraw, zachowując przy tym możliwość programowania poszczególnych opraw w celu dopasowania się do lokalnych wymagań. Rozważmy typowe zastosowanie dla opraw wokół parkingu samochodowego. Kiedy do wjazdu na parking zbliża się samochód, jedynie o oświetlając wjazd. Oprawa najbliższa wjazdu jest włączona, Kiedy czujnik wykryje ruch, pozostałe światła na parkingu reagują natychmiast zwiększając swoje natężenie do maksimum.

Innym przykładem może być ciąg pieszy pomiędzy dwoma budynkami, na terenie szkoły lub kampusu uniwersyteckiego, oświetlony za pomocą opraw Realta zamontowanych na ścianach, oraz Folio znajdujących się wzdłuż ciągu pieszego. Kiedy jakaś osoba opuszcza jeden z budynków, wszystkie oprawy wzdłuż ciągu pieszego, które świeciły się na zredukowanym poziomie zwiększają natężenie do maksimum.

Smart External Booster pozwala na interakcję różnym grupom oświetlenia.

Typowym przykładem może być duży kompleks, składający się z kilku budynków połączonych ze sobą ciągami pieszymi i kilku obszarów parkingowych rozmieszczonych wokół tego terenu. Kiedy jakaś osoba wychodzi przez drzwi prowadzące do danego parkingu późno w nocy, MOTIONLINE oświetla nie tylko ciąg pieszy do parkingu, ale także sam parking i drogę prowadzącą poza teren.

Samodzielny Czujnik Smart External

Dla obszarów, gdzie wymagane jest wykrywanie obecności, ale oprawa Smart External nie znajduje się w najkorzystniejszym miejscu, np. wyjścia awaryjne itp.

Platform 2

Oprawy Motionline połączone są za pomocą dwużyłowego kabla Motionline pozwalającą na komunikowanie sygnałów o obecności w obrębie grupy. Kiedy jeden Czujnik Smart External Micro-pod wykryje ruch, wszystkie oprawy w obrębie grupy zareagują.

Platformy 1 oraz 2 to idealne rozwiązanie dla miejsc, gdzie z oświetlenia korzysta się o dowolnej porze po zmroku.

PLATFORMA 3

Wprowadza sterowanie oparte o czas, pozwala użytkownikowi na nastawienie siedmiodniowych czasów włączania dla systemu Smart External, które można wykorzystać do zarządzania czasem, podczas którego oświetlenie jest włączone. Rozwiązanie takie oferuje znaczne korzyści dla obszarów newralgicznych, gdzie zanieczyszczenie świetlne jest problemem dla mieszkańców sąsiednich posesji, lub dla obszarów wewnątrz terenów ogrodzonych, niedostępnych poza godzinami normalnej pracy. Sterowanie za pomocą dwużyłowego kabla MOTIONLINE ułatwia włączanie światła na większych obszarach oraz zmniejsza koszt instalacji elektrycznej. Sekwencje czasowe dla instalacji można ustawić zdalnie za pomocą strony internetowej Smart External. System ten jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników posiadających kilka budynków na kilku różnych obszarach. Dostęp jest zabezpieczony zapomocą nazwy użytkownika i hasła. Komunikacja ze Sterownikiem Smart External Controller odbywa się za pomocą technologii GPRS.

 

Łączność bezprzewodowa

W niektórych przypadkach wykonanie połączeń pomiędzy oprawami może być czasochłonne i kosztowne, np. w przypadku modernizowanych instalacji natynkowych lub w przestrzeniach poza budynkami jak np. otwarte parkingi. Dlatego też Thorlux dopracował System Smart, tworząc jego nową generację, który teraz posiada opcję w pełni bezprzewodowej kontroli opraw Smart. Ten nowy rozszerzony system opatentowany w czerwcu 2014r. nazywa się Inteligentny System Oświetlenia Smart TR z łącznością bezprzewodową.

Zapraszamy do zapoznania się z systemem sterowania oświetleniem wewnątrz budynków Smart.

Wykaz opraw SMART wraz z opisami.

Opis systemu z łącznością bezprzewodową 868MHz.

Bezpłatnie projektujemy funkcjonalny system oświetlenia zewnętrznego Smart oparty o nasze oprawy oświetleniowe Smart.

Wraz z firmą TRT Lighting do opraw ASPECT dostarczamy specjalnie dydkowane systemy CMS (Control and Monitoring System) sterujące i nadzorujące oświetlenie uliczne i drogowe, oparty o łączność przewodową i bezprzewodową. Dostarczając cały software and hardware.  Do oświetlania tuneli drogowych do opraw VERSO  dostarczamy system sterowania oświetleniem tunelowym  Scanlight Tunnel.