Zapłonnik – inteligentny układ zapłonowy do lamp metalohalogenkowych

INTELIGENTNY UKŁAD ZAPŁONOWY – ZAPŁONNIK

Zalety

• Uniwersalność stosowania
• Zminimalizowane wymiary i masa
• Wyłącznik czasowy (20min.)
• Prosty montaż
• Możliwość montażu nawet do 10m od źródła światła
• Brak strat
• Nie wydziela ciepła
• Minimalne obciążenie podzespołów oraz znikome zakłócenia fal radiowych podczas impulsowania  

Charakterystyka

Venture Lighting wprowadza inteligentny układ zapłonowy do grupy urządzeń stabilizacyjna-zapłonowych. Układ zapłonowy MCi6 zaprojektowany został do pracy z lampami metalohalogenkowymi o mocy 35-600W oraz sodowymi o mocy 100-600W. Żywotność osprzętu w oprawie uzależniona jest głownie od trzech czynników: – jakości izolacji osprzętu oświetleniowego i jego połączeń – temperatury pracy – wysokości napięcia zapłonu i czasu jego działania (ilości impulsów)   Temperatura pracy osprzętu oraz impulsy zapłonowe są głównym czynnikiem działającym negatywnie na statecznik. W warunkach normalnej pracy impulsy te nie mają większego wpływu na statecznik. Ponowny zapłon gorącej lampy w wyniku przerwy w zasilaniu następuje po 3-5 minutach impulsowania w przypadku lamp sodowych i metalohalogenkowych typu Pulse-Start i aż 30 minut w lampach ceramicznych CMH. Jeżeli przerwy w zasilaniu nie są częste, to także nie ma to większego wpływu na statecznik. Jednak gdy żywotność lampy dobiegnie końca, standardowy układ zapłonowy nieprzerwanie impulsuje. W ciągu 18 godzin może wygenerować do 16 milionów impulsów z których każdy wpływa degradująca na trwałość izolacji dławika i zapłonnika. Sterowane mikroprocesorowo zapłonniki serii MCi6 umożliwiają szybki zapłon, oraz wczesny gorący zapłon” nawet oddalonego największą odległość źródła światła. Mikroprocesor odpowiednio steruje ilością i częstotliwością impulsów podczas zapłonu lampy. Zdecydowanie spada ich liczba w przypadku próby zapłonu zużytej lampy przez co wydłuża się żywotność całego osprzętu w tym także samego układu zapłonowego. Inteligentny układ zapłonowy rozpoznaje i dostosowuje się do warunków, w których zwykły układ z wyłącznikiem czasowym jest ułomny. Inteligentny układ zapłonowy chroni statecznik oraz sam układ przed awarią zanim zużyte źródło światła zostanie wymienione na nowe.

Do pobrania: Karta katalogowa zapłonników MCi6.