Oświetlenie LED

Jesteśmy świadkami niewątpliwej rewolucji na rynku oświetleniowym, gdzie tradycyjne źródła światła zastępowane są przez oświetlenie LED. Zapoznamy Państwa z elementami know-how i  parametrami istotnymi dla dokonania doboru właściwego oświetlenia LED.

Skuteczność świetlna opraw oświetleniowych

Jest to parametr informujący, ile lumenów światła emituje oprawa na jeden wat dostarczonej energii elektrycznej (lm/W). Wielu producentów oświetlenia podaje ten parametr jako wydajność świetlną tylko samego źródła światła LED,  nie uwzględniając strat energii na układzie zasilającym oraz strat światła na układach optycznych. Skuteczność świetlna naszych opraw to efekt pomiaru rzeczywistej ilości światła emitowanego przez oprawę, a jest liczona na jeden wat energii całego układu elektrycznego oprawy. Znajdziecie Państwo u nas oprawy przemysłowe LED o wydajności do 148,7 lm/W: SOLOW XLED

Żywotność opraw oświetleniowych LED

Cechą układów świecących LED jest stosunkowo długi okres eksploatacji: od 50 tys. do 100 tys. godzin nieustannego świecenia, a po deklarowanym tak długim czasie źródła świecą dalej ze zmniejszoną intensywnością. Aby oprawa oświetleniowa pracowała tak długi czas, musi mieć dobrze zaprojektowany układ odprowadzania ciepła z samych modułów LED, a użyte komponenty elektroniczne powinna cechować wysoka trwałość. Należy więc zwracać uwagę na jakość materiałów użytych przy wykonywaniu oprawy oraz jakość użytych komponentów elektronicznych, a szczególnie istotny jest układ zasilający (najbardziej awaryjna część opraw LED).  Często podawaniu żywotności towarzyszą dwa parametry L i B.  „L” jest procentem wartości początkowej strumienia świetlnego. L70 oznacza, że po podanym czasie LED nie gasną, lecz świecą 70% początkowego strumienia świetlnego, czyli 50,000 h L70 oznacza, że po upływie 50,000 h oprawa ma o 30% mniejszy strumień światła. A więc 50,000 h L70 jest lepszym wynikiem niż 50,000 h L50 lub 100,000 h L70 jest lepszym wynikiem niż  50,000 h L70. „B” jest współczynnikiem wiarygodności parametru „L”. B10 oznacza, że 10% LED może nie osiągnąć wartości parametru L. Oznaczenie 50,000 h L70/B10 informuje, że 10% LED nie osiągnie parametru L70, a 50,000 h L70/B10 jest lepszym wynikiem niż 50,000 h L70/B50.

Układy optyczne

W odróżnieniu od  tradycyjnych źródeł światła dioda LED to źródło światła punktowe, bardzo intensywne (efekt oślepiający), emitujące światło tylko w jednym kierunku z kątem świecenia około 120°, dlatego też bardzo ważnym czynnikiem gwarantującym jakość emitowanego światła jest optymalna budowa układu optycznego. W naszym oświetleniu  LED używane są trzy podstawowe układy optyczne:

Diody LED, podobnie jak w przypadku tradycyjnych lamp, mogą być umieszczone za dyfuzorem, (bądź za specjalnie zaprojektowaną powłoką) pozwalającym na rozproszenie światła na większym obszarze i zapewniającym jednolite, równomierne, gładkie światło eliminujące nieprzyjemne olśnienia. Wadą takiego rozwiązania są dość duże straty światła w samym dyfuzorze. Przykłady: dyfuzor mleczny, przewodniki świetlne, powłoka LG7 (dyfuzor mikropryzmatyczny). Tego typu oświetlenie LED wykorzystywane jest głównie w biurach i niskich obiektach. W przypadku wyższych obiektów stosowane jest oświetlenie LED z osłonami mikropryzmatycznymi.

Każda umieszczona w oprawie dioda LED ma  indywidualną optykę zapewniającą właściwy rozsył światła. Dużą zaletą takiego rozwiązania są  minimalne straty światła. Skoncentrowane za pomocą soczewek światło w oświetleniu LED dużej mocy służy do oświetlania wysokich pomieszczeń. Nie jest zalecane do biur i niskich pomieszczeń  z uwagi na zbyt skoncentrowane i oślepiające światło. Specjalny rodzaj złożonych soczewek stosuje się w oświetleniu drogowym LED, gdzie wymagany jest szeroki rozsył światła, gdyż nadmierne olśnienia stanowią zagrożenie w ruchu samochodowym.

Niebieskie diody LED w połączeniu z wyniesioną tarczą luminoforu i komorą mieszania światła wykonaną z silnie odblaskowego materiału mogą zwiększyć wydajność, zapewniając jednocześnie rozpraszanie światła na większym obszarze, tym samym zmniejszając efekt oślepiający diody LED. To technologia remote phosphor, polegająca na oddaleniu luminoforu od diody emitującej światło monochromatyczne. Jej zaletą jest nie tylko bardziej równomierne światło, ale też mniejsza degradacja źródła światła LED w czasie eksploatacji (mniejszy spadek strumienia świetlnego oraz zmiany jego chromatyczności). Oprawy z zastosowaniem remote phosphor to: panel LED XL-20, reflektor sufitowy LED G3.

Diody elektroluminescencyjne LED zasilane są najczęściej z zasilaczy stałoprądowych, które ograniczają ilość prądu kierowanego do poszczególnych LED. W niektórych przypadkach stosuje się zasilacze stałonapięciowe z  konwerterem DC/DC. Dodatkową funkcją, jaką może posiadać zasilacz LED, jest sterowanie oświetleniem (funkcje przyciemniania). Do tego służy driver DALI (cyfrowy protokół sterowania oświetleniem) oraz DSI (sterowanie 1-10V). Niewątpliwie układ zasilający to najbardziej awaryjna część oświetlenia LED. Powinien być łatwo dostępny, a parametry jego żywotności muszą być co najmniej takie, jak oprawy LED.

Gwarancja i serwis

Wszystkie oprawy LED z naszej oferty są objęte 5-letnią gwarancją. Oferujemy oprawy oświetleniowe dużych międzynarodowych firm, które  dbają o serwis swoich produktów. Nasza wieloletnia współpraca z tymi firmami potwierdza, że mają one  doskonały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zapewniają części zamienne do wszystkich swoich produktów.