Oprawy dla więzień

Oprawy Thorlux Lighting do więzień powstały przy współpracy i zatwierdzone  przez NOMS (National Offender Menagment Servise) urzędowi podległemu brytyjskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości odpowiedzialnemu  za regulowanie i dostawy do więzień, aresztów  i jednostek policji. Oprawy spełniają surowe standardy NOMS i są podzielone na rodzaje opraw ze względu na charakter pomieszczeń np. cele bez bezpośredniego nadzoru, cele z nadzorem, stołówki, korytarze, natryski, klatki schodowe, pomieszczenia medyczne itp.

Podstawowe cechy tych opraw do więzień to: solidne obudowy stalowe z pokrywami poliwęglanowymi odporne na uderzenia; zewnętrzne i wewnętrzne mocowania anty sabotażowe; zabezpieczenia przed rozkręceniem (anti-ligatura system), szczelność opraw minimum IP65; przełączenia na tzw oświetlenie nocne; uniemożliwiające samookaleczenia przez osadzonych.