Stacje benzynowe

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do montażu na stacjach benzynowych do oświetlania stanowisk nalewania paliwa. Inteligentne, energooszczędne oprawy oświetleniowe dające się łatwo programować reagujące na ruch i poziom światła.