Sterowanie Oświetleniem

Thorlux Smart System – bezprzewodowe sterowanie oprawami oświetleniowymi – wykorzystuje najnowszą technologię cyfrową, aby zapewnić prosty, skuteczny system sterowania oświetleniem, jaki minimalizuje zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu komfortu użytkownika.

Sterowanie oświetleniem biurowym oraz przemysłowym za pomocą bezprzewodowego systemu Smart polega na montowaniu w oprawach firmy Thorlux Lighting zintegrowanych czujników. Micro-pod Sensor reaguje na natężenie światła oraz pełni funkcję czujnika obecności. Każdy model można zaprogramować tak, aby sterownik dostosowywał się zarówno do zaplanowanych warunków (świeci pełną mocą, gdy jest noc, a przygasza się do odpowiedniego poziomu, kiedy jest dzień), jak i do obecności w polu działania lampy (np. kiedy oprawa nie wykryje ruchu w ciągu jednej godziny przygasa do 10% swojej mocy). Można je łączyć w grupy – wówczas wystarczy, żeby jedna oprawa Smart wykryła obecność, a włączą się pozostałe w pomieszczeniu.

Do bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem przemysłowym Smart można podłączać modele innych producentów, dzięki specjalnemu urządzeniu o nazwie SmartHub. Do SmartHuba łatwo podłączyć też panel ścienny do planowania scen – np. podczas prezentacji multimedialnej przygaszają się lampy w okolicy ekranu. Można wszystkim sterować za pomocą prostego w obsłudze pilota.

Oprawy w tym systemie sterowania mogą być połączone między sobą za pomocą kabla lub łączności bezprzewodowej, radiowej 868 MHz – SMART TR. Każda oprawa staje się wtedy integralnym węzłem systemu, poprawiając jego zasięg i niezawodność.

Warto mieć na uwadze, że jeśli nie możemy lamp kontrolować lub jeśli jest zamontowana stara technologia zapłonnikowa, wówczas instalacja stanowi wysoki procent zużywanej energii.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BROSZURĄ SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCĄ CAŁY SYSTEM STEROWANIA INTELIGENTNEGO OŚWIETLENIA SMART – 9Mb.

 

KONTROLA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Gromadzenie się brudu i osłabianie się strumienia lampy powoduje straty, więc aby to zrekompensować, niekontrolowane systemy sterowania początkowo działają intensywniej, co skutkuje nadmiernym zużyciem energii w ciągu cyklu konserwacji. Bezprzewodowy oraz przewodowy System Smart Thorlux pozwala uniknąć takiego marnowania energii i nadmiernej eksploatacji dzięki temu, że „pozwala” instalacjom na wstępne przyciemnienie się do wymaganego poziomu.

PRZYCIEMNIANIE W ŚWIETLE DZIENNYM

Kiedy strumień pada na dany obszar, czujniki systemu sterowania biorą to pod uwagę i stopniowo przyciemniają lampy, oszczędzając energię przy jednoczesnym utrzymywaniu wymaganego poziomu światła. Dla komfortu użytkowników zmiany w poziomach zachodzą stopniowo. Czujniki i pozostałe części zawarte w bezprzewodowym systemie sterowania Smart Thorlux dokonują pomiarów i regulacji w zależności od natężenia światła w jej otoczeniu. Pozwala to uzyskać dobrą jednorodność jasności na całej płaszczyźnie roboczej w obiektach przemysłowych i biurowych, nawet w takich sytuacjach, gdy przedostawanie się naturalnego światła dziennego nie jest równomierne na całym obszarze.

Funkcja wyłączania przy zbyt dużej jasności

W przypadku wykrycia zbyt wysokiego natężenia – trwającego dłużej niż 10 minut – poszczególne elementy bezprzewodowego lub przewodowego systemu sterowania Smart wyłączą się całkowicie, oszczędzając energię i przedłużając żywotność lampy. Czujnik steruje natężeniem systemu, dopasowując się do warunków otoczenia w biurze lub zakładzie przemysłowym. Aby sprostać potrzebom indywidualnych użytkowników lub wymaganiom przestrzennym, ustawienia fabryczne każdej oprawy można zmienić za pomocą programatora Smart.

Wykrywanie Ruchu

Czujniki obecności działają niezawodnie, dzięki czemu Smart włącza się od razu po wykryciu ruchu, ale też pozostaje włączony, mimo że ktoś nadal przebywa w danym pomieszczeniu.
Działanie bezprzewodowego systemu sterowania podczas nieobecności reguluje się za pomocą programatora Smart. W ustawieniach fabrycznych lampy przyciemnią się i wyłączą po 10 minutach, ale czas ten można skracać do 30 sekund i wydłużać do 10 godzin. Istnieje możliwość przyciemniania lamp do „Poziomu Ochrony” i pozostawienia włączonych na tym poziomie na zadany czas, a nawet pozostawienia włączonych na stałe, aby zapewnić strumień nakierowujący (lub ochronny). System sterowania można łatwo skonfigurować do wykrywania nieobecności: jeśli pomieszczenie pozostanie puste, oprawy wyłączą się automatycznie po upływie ustawionego wcześniej czasu.

MOTIONLINEGRUPOWANIE OPRAW

Poszczególne elementy systemu sterowania Thorlux Smart można łączyć w zgrupowany system za pomocą dwużyłowego kabla niskiego napięcia „Motionline” lub łączności bezprzewodowej 868 MHz, co sprawia, że oprawy komunikują się ze sobą wewnątrz grupy. Jeżeli którakolwiek z nich wykryje ruch, wszystkie oprawy w danej grupie włączą się. Ta ważna funkcja opracowana została po to, aby wyeliminować możliwość utknięcia użytkownika w małym snopie światła (w otoczeniu ciemności). Motionline zapewnia jasne i bezpieczne środowisko.

Kiedy ostatnia osoba opuści dany obszar, lampa czeka przez uprzednio zaprogramowany czas i dopiero po jego upływie przyciemni się i wyłączy lub przyciemni się do przedefiniowanego przez użytkownika poziomu. Zaletą jest możliwość ręcznej zmiany ustawień za pomocą prostego włącznika. Działanie Motionline zostało ostatnio poszerzone o możliwość wysyłania większej ilości sygnałów cyfrowych, co pozwala na kontrolę scen w poszczególnych oprawach lub w grupach.

W systemie sterującym Motionline grupa opraw włączy się po wykryciu ruchu przez którykolwiek czujnik. Odizolowując sygnał Motionline, oddziela się od siebie poszczególne strefy, nadal korzystając ze wspólnego zasilania sieciowego. W przypadku modularnego połączenia kablowego należy zainstalować Izolator Sygnału, który przepuszcza zasilanie sieciowe z przyległej strefy, jednocześnie izolując sygnał sterujący Motionline.

Łączność bezprzewodowa

Niekiedy wykonanie połączeń pomiędzy oprawami może być czasochłonne i kosztowne, np. w przypadku modernizowanych instalacji natynkowych lub w przestrzeniach poza budynkami, takich jak otwarte parkingi. Dlatego też Thorlux dopracował system sterowania Smart, tworząc jego nową generację z opcją w pełni bezprzewodowego sterowania lampami Smart. Ten nowy rozszerzony system opatentowany w czerwcu 2014 r. nazywa się Inteligentny System Oświetlenia Smart TR z łącznością bezprzewodową.

WYŁĄCZNIK ŚCIENNY

Taki wyłącznik można szybko i łatwo podłączyć do grupy Motionline w celu grupowego przyciemniania i włączania zintegrowanych lamp.

DOTYKOWA KONTROLA SCEN

Oprawy reagują na kontrolę sceny z naściennego, dotykowego panelu Smart Touch lub bezprzewodowego pilota Smart Scene. Każda lampa jest indywidualnie programowana i posiada zdolność rekonfiguracji dla każdej sceny. System ma możliwość ustawienia albo ustalonych scen, które działają na ułamku maksymalnego natężenia, albo automatycznych scen, które zachowują poziom natężenia wyrażony w formie procenta ustawienia standardowego poziomu światła. Ścienny panel dotykowy reaguje na czas trwania dotyku. Każda funkcja posiada diodę LED, która informuje o aktualnym stanie przewodowego, bądź bezprzewodowego systemu sterowania.

Poszczególne panele mają jasne i proste oznaczenia. Dostępny jest także bezprzewodowy pilot działający na podczerwień. Piloty dostarczane są z uchwytami ściennymi oraz opcjonalnie z mechanizmami blokującymi. Każda grupa sterowania może korzystać z kilku paneli dotykowych, a ich aktualne ustawienie automatycznie wyświetla się na wszystkich panelach. Po zakończeniu sceny cały system automatycznie powróci do trybu oszczędzania energii „ECO”.

Dla każdej programowalnej sceny można albo ustawić oprawy tak, aby uzyskać dowolny określony poziom mocy lamp, od wyłączenia przez 1% do 100%, albo wyregulować ich poziom konserwacji światła (na płaszczyźnie roboczej) w luksach od 10% do 200%. Na przykład w sali lekcyjnej, po aktywacji Sceny 1, oprawy znajdujące się najbliżej ściany za nauczycielem można włączyć lub przyciemnić do niskiego poziomu, podczas gdy w reszcie sali utrzymywany jest wyższy poziom, co pomaga uczniom robić notatki. Alternatywnie dla Sceny 1 można wyregulować oprawy najbliższe tablicy tak, aby utrzymywały one natężenie 50 luksów, podczas gdy te, które znajdują się dalej, utrzymają natężenie 300 luksów.

W sali konferencyjnej, za pomocą ustawienia ‚Ekran’ można przyciemniać wszystkie oprawy Smart i wyłączać lampę znajdującą się najbliżej ekranu projektora, włączając jednocześnie, dla lepszego efektu, oprawy LED znajdujące się na obwodzie pomieszczenia – także za pomocą urządzenia SmartHub. Kiedy dana scena nie jest już potrzebna można wybrać następną, albo po naciśnięciu automatycznego przycisku ECO spowodować powrót systemu do trybu automatycznego. System sterowania powróci również – po upływie opóźnienia czasowego – do trybu automatycznego, kiedy przestanie być wykrywana obecność.

DODAWANIE OPRAW INNYCH NIŻ „INTELIGENTNE”

System sterowania ma możliwość włączania lamp innych, niż inteligentne (zależnych), dzięki temu, że jest wyposażony w detekcję ruchu oraz posiada zdolność rekonfiguracji do każdych warunków, czyli do działania normalnego (automatycznego/ECO), bądź w warunkach sceny lub pustego pomieszczenia.

MODULARNE POŁĄCZENIE KABLOWE

Oprawy do montażu dostarczane są w komplecie z 6-cio żyłowym i dwustronnym wyjściem do kablowego połączenia modularnego (podłączenie do zasilania głównego, awaryjnego i sygnałów Motionline). Przewody przyłączeniowe stosuje się, aby mieć możność błyskawicznej instalacji i ewentualnych przyszłych modyfikacji przewodowego lub bezprzewodowego systemu sterowania. Wszystkie przewody są fabrycznie testowane pod kątem ciągłości obwodu/polaryzacji, a jakość izolacji sprawdza się testując je pod wysokim napięciem.

KONWENCJONALNE POŁĄCZENIE KABLOWE

Od konwencjonalnych opraw wymagane jest tylko standardowe wyjście zasilania.

POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWE – SMART TR

Smart TR dodaje do Systemu sterowania Smart funkcję łączności bezprzewodowej i należy takie połączenie wybrać w przypadkach, gdy połączenie opraw przewodami w grupy jest utrudnione – np. w klatkach schodowych z przewodami ukrytymi w betonowych ścianach, gdzie przeprowadzenie wierceń w celu położenia kabli Motionline byłoby czasochłonne i zbyt inwazyjne, także w otwartych parkingach, gdzie kopanie rowów w celu położenia kabli byłoby kosztowne. W przypadku instalacji umieszczonych w podwieszanym suficie nadal zalecamy użycie połączenia przewodowego Motionline (za pomocą przewodów łączących LCM), ponieważ metoda ta jest w tym przypadku najbardziej oszczędnym i najprostszym rozwiązaniem.
Inteligentne oświetlenie Smart TR należy oddawać do użytku wraz z przypisanymi Adresami Budynku i Adresami Grup. Oddawanie do użytku jest niezwykle proste i odbywa się za pomocą ręcznego Programatora Smart.

ZALETY EKOLOGICZNE

Producent posiada certyfikat ISO14001, który zobowiązuje go do dbałości o środowisko. Musi ograniczyć emisję dwutlenku węgla zgodnie z kwantyfikowanym wskaźnikowo schematem równoważenia emisji dwutlenku węgla, a dotyczy to również emisji spalin wydalanych przez pojazdy dostawcze oraz wszystkie inne związane z projektem.

PROGRAMOWALNE FUNKCJE:


Wszystkie funkcje poszczególnych lamp, jak i całych grup są programowalne za pomocą prostego w obsłudze programatora, który umożliwia monitorowanie pracy lamp, odczytywanie takich informacji, jak np. czas podłączenia lampy do zasilania, czas świecenie i średnia moc lampy.

 

 

OPÓŹNIENIE NA „BRAK OBECNOŚCI”

To czas, po którym oprawy się wyłączają. Można go ustawić w zakresie od 30 sekund do 10 godzin.

STAN PUSTEGO OBSZARU

To całkowite wyłączenie lub poziom oświetlenia od 1% do 100%

OPÓŹNIENIE USTAWIENIA OCHRONNEGO

To ustawienie przejściowego opóźnienia do wybranego poziomu (od 30 sekund do 10 godzin lub ciągłe) w przypadku „braku obecności”. I tak wszystkie oprawy w budynku można nastawić na wyłączenie się, z wyjątkiem dróg wyjściowych, których oświetlenie zredukuje się do 50% na następną godzinę (pod warunkiem, że nie zostanie wykryta żadna obecność). W celu zapewnienia bezpieczeństwa jedną na dwadzieścia lamp można pozostawić w stanie dowolnego poziomu świecenia.

USTAWIENIE POZIOMU ŚWIATŁA

Można je regulować w pełnym zakresie, jak również ustawić na ciągłe świecenie przy maksymalnym natężeniu.

USTAWIENIE FUNKCJI WYŁĄCZANIA SIĘ PRZY ZBYT DUŻEJ JASNOŚCI

Lampy zostaną automatycznie wyłączone (szczególnie te w pobliżu okien), jeżeli wykryte zostanie nadmierne natężenie światła dziennego przez dłużej niż 10 minut. Oprawy można zaprogramować również tak, aby się przyciemniły, zamiast się wyłączać.

AUTOMATYCZNE USTAWIENIA

Jeśli ustawienia oświetlenia zostaną zmienione ręcznie, np. za pomocą bezprzewodowego pilota, wtedy w następstwie kolejnego wyłączenia się pustego obszaru system sterowania powróci do trybu automatycznego.

MINIMALNY POZIOM ŚWIECENIA

System sterowania można ustawić tak, aby ograniczał zakres przyciemniania dla niektórych czułych typów lamp (pomiędzy 1 a 100%)

DSI/DALI

Przewodowy oraz bezprzewodowy system przystosowany do pracy ze statecznikami DSI (jako standard) lub DALI.

PARAMETRY SCEN

Dla każdej oprawy można ustawić trzy parametry sceny. Przy każdej scenie lampy mogą zostać ustawione od wyłączenia, przez 1%, aż do 100%. Alternatywnie poziom światła płaszczyzny roboczej można zmienić z jego standardowego ustawienia do zakresu od 10% do 200%.

Programowanie i pozyskiwanie informacji przy użyciu podczerwieni

Wszystkie parametry opraw można zaprogramować, co pozwala na korzystanie z funkcji Smart w szerokim zakresie zastosowań (od szkół aż po szpitale, magazyny i fabryki).

FUNKCJA MONITORINGU OPRAW

Kontrolery Smart zamontowane wewnątrz lamp Smart monitorują i rejestrują poszczególne parametry pracy, a te mogą później służyć jako materiał do analizy informacji dotyczących konserwacji i zużycia energii. Resetowanie opraw nie powoduje utraty informacji i zaprogramowanych parametrów. Parametry rejestrowane przez kontroler Smart to:

  • czas podłączenia do sieci (godziny),
  • czas pracy włączonych lamp (godziny),
  • średni pobór mocy.

Utrzymanie światła

Czujnik umieszczony w każdej oprawie steruje jasnością i dopasowuje ją do warunków otoczenia. Każde ustawienie może być zmienione za pomocą SmartProgrammer. Wszystkie oprawy ustawione są na początku na maksymalnie 80% mocy, ponieważ nagromadzenie się brudu i amortyzacja lampy powodują zwiększanie się z czasem jej wydajności, a istotne jest zapewnienie stałego poziomu oświetlenia.

Światło dzienne

Gdy światło dzienne dostanie się do wewnątrz pomieszczenia, czujniki to wykryją i będą stopniowo przyciemniać lampę, oszczędzając energię przy jednoczesnym utrzymaniu wymaganego poziomu. Każda oprawa mierzy ten poziom indywidualnie i dostosowuje się do niego, stopniowo zmieniając poziom świecenia. Dzięki temu zachowana jest równomierność strumienia. Oprawa wyłącza się, gdy światło dzienne jest wystarczające, tym samym eliminując na pewien czas zużycie energii.

Funkcja Bright-out

W przypadku nadmiaru światła trwającego dłużej niż 10 minut indywidualne oprawy Smart całkowicie się wyłączą. Oszczędność uzyskana z montażu automatycznego systemu bezprzewodowego sterowania Thorlux przekracza często 70%. Do łączenia lamp niesterowalnych służy SmartHub.
Możliwe jest tworzenie bezprzewodowego systemu sterowania Smart z oprawami wyposażonymi w sterowniki DALI lub DSI. Grupowanie lamp odbywa się za pomocą modułu LCM, do którego podłącza się też czujniki reagujące na ruch i poziom natężenia oświetlenia.

Zapraszamy do zapoznania się z systemem bezprzewodowego, bądź przewodowego sterowania oświetleniem terenu, obiektów biurowych oraz przemysłowych, ulic i parkingów.

Bezpłatnie projektujemy funkcjonalny system oświetlenia Smart oparty o nasze oprawy Smart.

Wykaz opraw SMART wraz z opisami – inteligentne oświetlenie firmy Thorlux.
Opis systemu sterowania z łącznością bezprzewodową 868MHz.
Opis systemu sterowania SMART Thorlux Lighting (pdf)
Instrukcja obsługi Programatora Smart (pdf)